Strona Główna

  Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie istnieje od 1993 roku i jest placówką, zapewniającą specjalistyczne usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Prowadzi terapię i rehabilitację jak również opiekę lekarską dzieci niepełnosprawnych. Z usług SPOTiR korzystają dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z miasta Kwidzyna, gmin powiatu kwidzyńskiego oraz całej Polski. SPOTiR udziela również specjalistycznej pomocy dzieciom z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania. Podstawą prawną działalności SPOTiR jest zbiór ustaw regulujących funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz statut firmy.