Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

   Umiejętność uczenia się jest podstawą rozwoju umysłowego człowieka. Zaburzenia w procesie przyswajania wiedzy mają niekorzystny wpływ na rozwój poznawczy. Dlatego bardzo ważne jest by od samych narodzin stwarzać dziecku odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy przez różne doświadczenia.

    Podczas terapii pedagogicznej nasi terapeuci zajmują się specjalistyczną pomocą dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, wspierają w pokonywaniu trudności w uczeniu się oraz zachowaniu. Naszym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka, poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji rozwojowych.

  W terapii pedagogicznej specjaliści stosują metody, które dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka oraz modyfikowane w czasie trwania procesu terapeutycznego. Wdrażają elementy z Metody Dobrego Startu,                      by aktywizować rozwój funkcji psychomotorycznych i kształtować ich integrację oraz korygować zaburzenia w tym obszarze. Stwarzają tym samym warunki do prawidłowego procesu uczenia się. Wykorzystując Metodę Marii Montessori nasi specjaliści troszczą się o to by dać dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i społecznego oraz wspierać spontaniczną i twórczą jego aktywność. Wspierając umiejętności konieczne do podjęcia nauki szkolnej prowadzą wczesną naukę czytania wykorzystując metody czytania globalnego, w tym elementy Metody Domana oraz metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej kształtującej świadomość matematyczną dziecka.

   Terapia pedagogiczna prowadzona jest wieloprofilowo z wykorzystaniem również metod bazujących na aktywności fizycznej, które wpływając na rozwój funkcjonowania mózgu, warunkuje prawidłowy proces uczenia się.                             I tak odpowiednio do potrzeb dzieci wykorzystujemy elementy Terapii Integracji Sensorycznej, Metody Denisona, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy też metod Knillów.