Opieka w SPOTiR

    Opieka w SPOTiR prowadzona jest wieloprofilowo. Rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, poznawczy, mowy i umiejętności porozumiewania się rozpatrywany jest jako całość rozwoju dziecka.

    Pracujemy z dziećmi, których rozwój jest nieprawidłowy z powodu np., opóźnienia psychoruchowego, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych czy upośledzenia umysłowego i innych (z wyjątkiem zaburzeń psychicznych.

    Dzieci kierowane do nas mogą liczyć na pomoc: fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów, logopedów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, informatyka oraz lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej.