Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie w SPOTiR prowadzone są przez lekarza  specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej.

 ____________________________________________________________________________________________

Celem konsultacji medycznych jest kierowanie dzieci na odpowiednie świadczenia z zakresu: diagnozy i terapii logopedycznej, diagnozy i terapii psychologicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii zaburzeń SI, terapii zajęciowej, a także świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii oraz zabiegi z zakresu  fizykoterapii. Dzieci ze złożonymi zaburzeniami w zakresie porozumiewania kierowane są przez lekarza na konsylium tj. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną. Podczas wizyt kontrolnych lekarze specjaliści oceniają postępy rozwojowe naszych pacjentów i decydują o dalszej rehabilitacji lub o jej zakończeniu.

W czasie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad dotyczący historii choroby dziecka, badanie lekarskie, zapoznaje się z wynikami dodatkowych badań dziecka. W razie potrzeby zleca przeprowadzenie koniecznej diagnostyki, wypisuje recepty oraz wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne.   

Konsultacje lekarskie oraz wizyty kontrolne przeprowadzane są w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka: 

a)   dzieci w wieku 0-12 m.ż.- nie mniej niż 4 razy w roku

b)  dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 r.ż.- nie mniej niż 2 razy w roku

c)  dzieci w wieku 4-7 lat nie mniej niż - 1 raz w roku

d)   dzieci w wieku 8-18 lat - nie mniej niż 1 raz w roku