Rehabilitacja

Kinezyterapia

    Celem oddziaływań rehabilitacyjnych jest zapobieganie pojawiającym się problemom ruchowym oraz usprawnianie skierowane na osiąganie jak największej niezależności i samodzielności ruchowej naszych pacjentów.

1_1jpg

W ramach rehabilitacji nasi specjaliści otaczają opieką dzieci z grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego, by  jak najwcześniej przygotować rodziców do prawidłowej pielęgnacji oraz prowadzenia prostych technik rehabilitacyjnych np. masażu Shantalla. Rodzice podczas zajęć wykonują ćwiczenia z dzieckiem pod okiem rehabilitanta i praktycznie uczą się technik pielęgnacyjnych oraz masażu. Takie podejście oraz zaangażowanie rodziców zwiększa efektywność prowadzonej terapii.  

     2_2jpg             4jpg

    Nasi fizjoterapeuci w pracy z dziećmi wykorzystują elementy technik: NDT Bobath, PNF, Terapii Manualnej wg Koncepcji Kaltenborn’a i Evjenth’a, terapii McKenzie oraz postępowania fizjoterapeutycznego w skoliozach.W zależności od potrzeb i problemów pacjenta opracowują zindywidualizowany program rehabilitacji, który jest stale weryfikowany       i modyfikowany. Rodzice, uczestnicząc w zajęciach razem z dziećmi, na bieżąco mogą obserwować postępy ruchowe swoich dzieci. Otrzymują, wcześniej praktycznie zweryfikowane pod okiem specjalisty, zestawy zadań do pracy w domu, by móc aktywnie zaangażować się w rehabilitację dziecka.


Diagnoza i terapia zaburzeń SI

    Nasi specjaliści prowadzą również zajęcia ruchowe dla pacjentów z zaburzenia integracji sensorycznej. Dotyczy to dzieci, u których rodzice obserwują następujące trudności: nie lubią mycia włosów, obcinania paznokci, mycia zębów, mają bardzo ubogą dietę, nie lubią rysować, nie chcą korzystać z placów zabaw, mają trudności w nauczeniu się jazdy na rowerze, mówią niewyraźnie bądź korzystają z opieki logopedycznej, mylą strony i części ciała, często się potykają, nie lubią mieć brudnych rąk, lubią się bardzo mocno przytulać, źle czują się w pomieszczeniach z głośną muzyką lub hałasem, szybko się męczą i chcą być noszone na rękach zamiast samodzielnie chodzić na spacerze. Specjaliści prowadzą diagnostykę  wszystkich trudności, a następnie do programu terapeutycznego wdrażają odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym dziecko nabędzie umiejętności konieczne do prawidłowego rozwoju.

Zabiegi z zakresu fizykoterapii

    Ćwiczenia ruchowe są dodatkowo wspomagane profesjonalnymi  zabiegami fizykoterapeutycznymi. Wykonujemy zabiegi z zakresu hydromasażu tj. masaż wirowy kończyn górnych i dolnych oraz masaż wirowy całościowy, jak również laseroterapii i ciepłolecznictwa.       

                                   

                44_1jpg                            33_1jpg