Zasady rejestracji

Dziecko rejestrowane jest na terapię lub/i rehabilitację na podstawie ważnego skierowania do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci (SPOTiR).

 

    Skierowanie do SPOTiR powinno być wystawiane przez lekarza POZ lub przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.

    Dzieciom z dysfunkcją narządu słuchu i mowy skierowanie wystawić może również specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii i rehabilitacji.

 

Zarejestrować dziecko na wizytę lekarską lub terapeutyczną można osobiście :

  

Poniedziałki         od     7:15 do 18:00

Wtorki                      od     7:15 do 18:00

Środy                        od     7:15 do 18:00

Czwartki                  od     7:15 do 18:00

  Piątki                         od     7:15 do 15:00  

 

lub telefonicznie 506 914 044 :

 

Poniedziałki           od 12:00 do 15:00 

Wtorki                     od 12:00 do 15:00

Środy                        od 12:00 do 15:00

Czwartki                 od 12:00 do 15:00

Piątki                        od 12:00 do 15:00

 

lub za pośrednictwem e rejestracji

 

Dopilnuj, aby dziecko miało zawsze zaplanowane trzy zajęcia.