e REJESTRACJA

Z tej opcji można skorzystać po osobistej wizycie w REJESTRACJI SPOTIR i wprowadzeniu dziecka, na podstawie odpowiedniego skierowania, do naszej bazy pacjentów .


e Rejestracja kliknij..

 W terminarzu e_rejestracji dostępne są godziny:

7:30 - 15:00