e REJESTRACJA

Z tej opcji można skorzystać po osobistej wizycie w REJESTRACJI SPOTIR i wprowadzeniu dziecka, na podstawie odpowiedniego skierowania, do naszej bazy pacjentów .


Przejdź do E-REJESTRACJI kliknij.....

 W terminarzu e_rejestracji dostępne są godziny:

7:30 - 15:00