Administracja

dr. Magdalena Grycman

Kierownik

_________________________________________________________________________________________ 

Barbara Gregorczyk

Przedstawiciel kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością
_________________________________________________________________________________________

Emilia Donajska

Kierownik ds. Infrastruktury

  _________________________________________________________________________________________

Weronika Bartczak

Główna Księgowa

  _________________________________________________________________________________________

Ilona Pięta

Główny specjalista ds. kadr i płac

  _________________________________________________________________________________________

Monika Prokuska

Kierownik ds. zarządzania przepływem informacji

  _________________________________________________________________________________________

Małgorzata Rymarz

Archiwista

  _________________________________________________________________________________________

Marcin Koplin

Informatyk