Terapia i Rehabilitacja

dr Magdalena Grycman 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej  i alternatywnej (AAC). Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej   w Polsce publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się oraz filmów „Mowa twojego dziecka”   i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC): Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji oraz grupę na profilu społecznościowym facebook – Wsparcie dla AAC. Wprowadza autorski „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” na terenie całej Polski. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce.

mgr Monika Winnicka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia, surdologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta AAC, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS. Pracuję z osobami niesłyszącymi aparatowanymi i implantowanymi oraz z osobami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Pomagam dzieciom z opóźnionymi rozwojami mowy oraz z trudnościami w komunikacji.


mgr Marta Press-Marczyk

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna, specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika), terapeuta zajęciowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta AAC, terapeuta ręki.


mgr Elżbieta Kwiatkowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek pedagogika, terapeuta zajęciowy, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista AAC.


Estera Hejna

mgr Logopedii, Terapeuta kinezjologii edukacyjnej

Terapeuta komunikacji wspomagającej i alternatywnej

 Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe... 


mgr Elżbieta Niklewska - Piotrowska 

Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek psychologia o specjalności: kliniczna. Psycholog, specjalista AAC, terapeuta eeg-biofeedback oraz certyfikowany trener TUS SST.

Prowadzę   terapię psychologiczną   oraz   terapię   AAC     dzieci   wraz   ze   wsparciem   rodziców.  Uczestniczę   w konferencjach   jako   prelegent   i     prowadzi   warsztaty , szkolenia   dla   nauczycieli,   rodziców, terapeutów z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz oswajania z niepełnosprawnością na terenie całej Polski. Angażuję się w prace na rzecz niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych o zasięgu lokalnym. Autorka artykułu: „Model wspierania rodziców w rozwoju umiejętności komunikacyjnych   dziecka   we   wczesnym   wspomaganiu”,   który   ukazał   się   w   2017   r.   w publikacji ORE „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”. Założycielka „Gniazda”– miejsca, w którym udziela wsparcia psychologicznego i rozwija kompetencje komunikacyjne dzieci i ich rodziców, propaguje wiedzę z tych zakresów oraz prowadzi grupowe   Treningi   Umiejętności   Społecznych   TUS   dla   dzieci.


 Katarzyna Niziołek

mgr Psychologii

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe... 


mgr Magdalena Nosko-Goszczycka

Absolwentka filologii polskiej – specjalność logopedyczna i pedagogiczna Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopeda kliniczny, specjalista AAC, terapeuta NDT-Bobath, stażystka ACTIVEating Clinic w Nowej Zelandii, autorka książki "AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów", wykładowca akademicki.

W swojej pracy staram się pomóc dzieciom i rodzicom, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z jedzeniem - niejedzeniem. Ukończone szkolenia, staże pozwalają mi pomóc zarówno tym rodzinom, które mają problem pod względem technicznym np.: nieefektywnym ssaniem niemowlęcia jak i tym, które zmagają się z wybiórczym jedzeniem przedszkolaka czy ucznia. Jako terapeuta AAC staram się budować niezbędne umiejętności komunikacyjne, rozwijać indywidualne systemy językowe dzieci, aby poszerzać umiejętności porozumiewania się jak najefektywniej.


Małgorzata Rymarz-Lupi

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, surdotyflopedagog, terapeuta AAC.


mgr Olga Drelich 

Absolwentka logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopedia, oligofrenopedagog.

Odbyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu mojej specjalności oraz kinesiotapingu stosowanego
w logopedii. W mojej pracy zajmuję się:

- diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

- terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

- terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

- kinesiotapingiem w sferze orofacjalnej (twarz) / w obrębie aparatu ustno-twarzowego


Anna Jaworska

 mgr Fizjoterapii

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe...


Agnieszka Konieczek

 mgr Fizjoterapii, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta SI

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe.. 


Katarzyna Ostrzyżek

mgr Fizjoterapii, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta SI

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe... 


Kamila Stankiewicz

mgr Fizjoterapii, Terapeuta SI

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe... 


Beata Wolańska

tech. Fizjoterapii

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe...


Marlena Chrząszcz

mgr Fizjoterapii

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe... 


Martyna Bednarz

lic. Fizjoterapii

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe...


Artur Kamiński

mgr Fizjoterapii


Agata Jamrożek

mgr Fizjoterapii