E PUAP

Aby przejść na stronę serwisu ePUAP proszę kliknąć :


ePUAP

W celu złożenia przez Państwa elektronicznego wniosku należy wykonać następujące czynności :


1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
2.Zalogować się korzystając z uprzednio założonego konta.
3.Odnaleźć na liście instytucji Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci.
4.
Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.