Cele i zadania

Cele i zadania Ośrodka to:

1) świadczenie wielodyscyplinarnej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, diagnostycznej i konsultacyjnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,

2) prowadzenie specjalistycznych usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych, konsultacyjnych i technicznych dla dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacyjnymi, w szczególności poprzez wprowadzenie strategii z zakresu komunikacji alternatywnej oraz terapii z użyciem technologii komputerowej oraz specjalnych urządzeń wspomagających i pomocy komunikacyjnych,

3) wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności,

4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oraz wspomagającymi rozwój dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki.