Certyfikat ISO

Ośrodek posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009. SPOTiR uzyskał go już w październiku 2003 roku, jako jedna z pierwszych placówek zajmujących się terapią i rehabilitacją w Polsce.

Zakres certyfikacji obejmuje: procesy terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz diagnostykę medyczną pacjenta.

 Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest doskonalenie metod świadczenia usług, zaspokojenie potrzeb swoich Klientów oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji niezbędnej do obsługi Klientów oraz efektywnego zarządzania SPOTiR.

     Wdrożony system jest stale monitorowany i doskonalony przez kadrę SPOTiR, będąc głównym narzędziem służącym do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Na podstawie audytów zewnętrznych Certyfikat jest aktualizowany i utrzymywany.

Misją Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci jest:

Ciągłe zmniejszanie negatywnych skutków niepełnosprawności dzieci i ich rodzin.

Realizację powyższej Misji wspiera Polityka Jakości Ośrodka:

Kierownik i kadra Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia oczekiwań klientów Ośrodka - pacjentów i ich rodzin w zakresie dostarczenia usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz innych wymagań dotyczących naszej działalności.

W zakresie realizowania usług będziemy dążyli do ciągłego ich usprawniania poprzez doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.