O nas

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie istnieje od 1993 roku i jest placówką, zapewniającą specjalistyczne usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Prowadzi terapię i rehabilitację jak również opiekę lekarską dzieci niepełnosprawnych. Z usług SPOTiR korzystają dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z miasta Kwidzyna, gmin powiatu kwidzyńskiego oraz całej Polski. SPOTiR udziela również specjalistycznej pomocy dzieciom z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania. Podstawą prawną działalności SPOTiR jest zbiór ustaw regulujących funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz statut firmy.

logojpg

Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym

- Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.

Nasza praca opiera się na przekonaniu, że niepełnosprawny człowiek jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, ma taki sam potencjał twórczy, może się uczyć i pracować. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo i holistycznie.

Ośrodek jest znaną i rozpoznawalną w Polsce instytucją zajmującą się wieloprofilowym usprawnieniem dzieci niepełnosprawnych w tym specjalistycznymi usługami na rzecz dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi AAC. Ceniony jest zarówno przez instytucje edukacyjne, rehabilitacyjne, organizacje rodzicielskie oraz środowiska akademickie, które korzystają z pomocy Ośrodka w zakresie konsultacji, superwizji. Stale rośnie liczba dzieci korzystających z naszych usług z terenu powiatu kwidzyńskiego i całej Polski. Pracownicy Ośrodka dzielą się doświadczeniem na temat metod pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacji na konferencjach, szkoleniach oraz kształcą przyszłych terapeutów podczas praktyk i wykładów na uczelniach.


h_9001_1jpg