Nasze atuty

Naszymi atutami są:

-    profesjonalna, dobrze wykształcona  i doświadczona kadra,
-    wielospecjalistyczne i holistyczne podejście do terapii dzieci,
-    indywidualne podejście i serdeczność okazywana każdemu z  naszych pacjentów,
-    krótki czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
-    miła i kompetentna obsługa w rejestracji,
-    bliska współpraca „Pod jednym dachem” z Niepubliczną Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną oraz
      Stowarzyszeniem Rehabilitacyjne    Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie,
 -   troska o dobre warunki lokalowe, która zaowocowała generalnym remontem budynku i przystosowaniem  go do
    nowoczesnych wymagań.