Współpraca

Ścisła współpraca z zaprzyjaźnionymi organizacjami umożliwia rozszerzenie działań Ośrodka o inne świadczenia i usługi. 

STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE CENTRUM ROWOJU POROZUMIEWANIA W KWIDZYNIE kliknij... 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE kliknij...